วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อการทดสอบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) ในวงกว้าง (Bank-wide BCP Testing Exercise) ปี 2559 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อการทดสอบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) ในวงกว้าง (Bank-wide BCP Testing Exercise) ปี 2559 โดยวิธีคัดเลือก

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content