วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างจัดทำพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum) หอวชิราวุธานุสรณ์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลางจ้างจัดทำพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum) หอวชิราวุธานุสรณ์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

5,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

5,000,000.00

วันที่ประกาศ : 12 ก.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content