วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างติดตามหนี้ค้างชำระธุรกิจบัตรเครดิตตั้งแต่ 91 วันขึ้นไป โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลางจ้างติดตามหนี้ค้างชำระธุรกิจบัตรเครดิตตั้งแต่ 91 วันขึ้นไป โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

5,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

5,000,000.00

วันที่ประกาศ : 15 มี.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร