วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางจ้างการพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน Base24 เพื่อเปลี่ยน Message Interface ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย PCC ให้รองรับ Chip Card ของบัตร Union Pay (CUP) โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลางจ้างการพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน Base24 เพื่อเปลี่ยน Message Interface ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย PCC ให้รองรับ Chip Card ของบัตร Union Pay (CUP) โดยวิธีพิเศษ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content