วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางงาน จ้างบริการ “สืบค้นข้อมูลข่าวสารระบบ NewsCenter ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต NewsCenter Mobile ผ่านแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และระบบ iQNewsClip ผ่านระบบอินทราเน็ต” ของธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ “

“ประกาศราคากลางงาน จ้างบริการ “สืบค้นข้อมูลข่าวสารระบบ NewsCenter ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต NewsCenter Mobile ผ่านแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และระบบ iQNewsClip ผ่านระบบอินทราเน็ต” ของธนาคารออมสิน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content