วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางงานเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) นอกสถานที่ จำนวน 2 แห่ง 7-11 สาขาเจริญเขต และ 7-11 สาขาหน้าโรงแรมฮอลิเดย์ฮิล โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลางงานเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) นอกสถานที่ จำนวน 2 แห่ง 7-11 สาขาเจริญเขต และ 7-11 สาขาหน้าโรงแรมฮอลิเดย์ฮิล โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

763,980.00

วันที่ประกาศ : 3 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร