วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางงานเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอกนิกส์ (ATM) นอกสถานที่ จำนวน 10 แห่ง โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลางงานเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอกนิกส์ (ATM) นอกสถานที่ จำนวน 10 แห่ง โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

654,000.00

วันที่ประกาศ : 5 ม.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร