วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางงานเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่อง ATM นอกสถานที่ จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย ร้าน 7-11 สาขาปตท.ธนชัยฝั่งแดง และร้าน 7-11 สาขาปตท.พระธาตุเรณู โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลางงานเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่อง ATM นอกสถานที่ จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย ร้าน 7-11 สาขาปตท.ธนชัยฝั่งแดง และร้าน 7-11 สาขาปตท.พระธาตุเรณู โดยวิธีตกลงราคา “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content