วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานเช่ารถยนต์ตู้รับรอง จำนวน 6 คัน ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศราคากลางงานเช่ารถยนต์ตู้รับรอง จำนวน 6 คัน ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

22,320,000.00

วันที่ประกาศ : 3 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร