วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศซื้อ / ขายที่ดิน > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ ณ Family Mart จำนวน 8 สาขา โดยวิธีตกลงราครา

ประกาศราคากลางงานเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ ณ Family Mart จำนวน 8 สาขา โดยวิธีตกลงราครา

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content