วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 3 KVA ทดแทนสำหรับรถโมบาย

ประกาศราคากลางงานสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 3 KVA ทดแทนสำหรับรถโมบาย

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content