วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขานวนคร จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศราคากลางงานประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขานวนคร จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

5,282,000.00

วันที่ประกาศ : 14 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร