วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศราคากลางงานประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

33,512,125.00

วันที่ประกาศ : 11 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร