วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานประกวดราคาจ้างซ่อมแซมระบบดับเพลิงอัตโนมัติห้องเครื่องกล และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคาร 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศราคากลางงานประกวดราคาจ้างซ่อมแซมระบบดับเพลิงอัตโนมัติห้องเครื่องกล และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคาร 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

3,358,195.00

วันที่ประกาศ : 3 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร