วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ สำหรับสำนักงาน จำนวน 44 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลางงานซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ สำหรับสำนักงาน จำนวน 44 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content