วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานซื้อสื่อการเรียนรู้ออนไลน์สำเร็จรูป (Readymade Courseware) สำหรับการฝึกอบรมออนไลนฺ์ (e-Learning) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางงานซื้อสื่อการเรียนรู้ออนไลน์สำเร็จรูป (Readymade Courseware) สำหรับการฝึกอบรมออนไลนฺ์ (e-Learning) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content