วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ EPSON จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศราคากลางงานซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ EPSON จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

23,634,000.00

วันที่ประกาศ : 22 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร