วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตสื่อองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตสื่อองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

1,177,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,177,000.00

วันที่ประกาศ : 9 ธ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content