วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางงานจ้างพัฒนาและปรับปรุงเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ยี่ห้อ Wincor และ Diebold รองรับ Chip Card ของบัตร China Union Pay (CUP) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ “

“ประกาศราคากลางงานจ้างพัฒนาและปรับปรุงเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ยี่ห้อ Wincor และ Diebold รองรับ Chip Card ของบัตร China Union Pay (CUP) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content