วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อยประจำธนาคารออมสินภาค 7 และศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ธนาคารออมสินเขตพิษณุโลก สถานที่ตั้งอาคาร ซี .พี. ทาวเวอร์ พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อยประจำธนาคารออมสินภาค 7 และศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ธนาคารออมสินเขตพิษณุโลก สถานที่ตั้งอาคาร ซี .พี. ทาวเวอร์ พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content