วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน CardM เพื่อรองรับการให้บริการ Bill Payment ผ่านช่องทางตู้ ATM โดยวิธีพิเศษเพื่การพาณิชย์

ประกาศราคากลางงานจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบงาน CardM เพื่อรองรับการให้บริการ Bill Payment ผ่านช่องทางตู้ ATM โดยวิธีพิเศษเพื่การพาณิชย์

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content