วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบงานศูนย์ข้อมูลเครดิตธนาคารออมสิน (เพิ่มเติม) ระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์”

“ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบงานศูนย์ข้อมูลเครดิตธนาคารออมสิน (เพิ่มเติม) ระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์”

วงเงินงบประมาณ

2,568,000.00

วันที่ประกาศ : 22 ส.ค. 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร