วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการลงทุน (Investment System) เพื่อรองรับการส่ง Confirmation ผ่าน E-mail โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางงานจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการลงทุน (Investment System) เพื่อรองรับการส่ง Confirmation ผ่าน E-mail โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content