วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานจ้างบริการเลขาส่วนบุคคล (Concierge and Assistance) ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลางงานจ้างบริการเลขาส่วนบุคคล (Concierge and Assistance) ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีพิเศษ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content