วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงหน่วยให้บริการศรีนครินทร์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีสอบราคา

ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงหน่วยให้บริการศรีนครินทร์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีสอบราคา

วงเงินงบประมาณ

1,963,000.00

วันที่ประกาศ : 9 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร