วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการวิจัยเพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชนฐานราก โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการวิจัยเพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชนฐานราก โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

4,426,940.00

วันที่ประกาศ : 4 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร