วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพการบริการของสาขา ปี 2560

ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพการบริการของสาขา ปี 2560

วงเงินงบประมาณ

14,048,190.00

วันที่ประกาศ : 11 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร