วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงธนาคารออมสินสาขาจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงธนาคารออมสินสาขาจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีพิเศษ

วงเงินงบประมาณ

4,182,000.00

วันที่ประกาศ : 10 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร