วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางงานจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางนิตยสาร Stock Review และรายการ Business Line&Life ทางสถานีวิทยุ FM89.5MHz โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลางงานจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางนิตยสาร Stock Review และรายการ Business Line&Life ทางสถานีวิทยุ FM89.5MHz โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

240,000.00

วันที่ประกาศ : 3 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร