วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสินในนิตยสาร SME Startup โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลางงานจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสินในนิตยสาร SME Startup โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

180,000.00

วันที่ประกาศ : 23 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร