วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานจ้างออกแบบ ถ่ายภาพนิ่ง พร้อมจัดทำอาร์ตเวิร์คสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เงินฝาก สินเชื่อ และบริการทางการเงินต่าง ๆ ของธนาคาร

ประกาศราคากลางงานจ้างออกแบบ ถ่ายภาพนิ่ง พร้อมจัดทำอาร์ตเวิร์คสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เงินฝาก สินเชื่อ และบริการทางการเงินต่าง ๆ ของธนาคาร

วงเงินงบประมาณ

2,218,110.00

วันที่ประกาศ : 15 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร