วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสินเขตร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีพิเศษ

วงเงินงบประมาณ

1,450,000.00

วันที่ประกาศ : 10 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร