วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ในรายการ กระจกหกด้าน โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลางงานจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ในรายการ กระจกหกด้าน โดยวิธีพิเศษ

วงเงินงบประมาณ

2,471,700.00

วันที่ประกาศ : 6 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร