วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารบนป้ายโฆษณา (ตรงข้ามตลาดหัวหิน) โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลางงานจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารบนป้ายโฆษณา (ตรงข้ามตลาดหัวหิน) โดยวิธีพิเศษ

วงเงินงบประมาณ

375,900.00

วันที่ประกาศ : 6 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร