วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานจ้างเผยแพร่ภาพลักษณ์ธนาคาร หัวและท้ายเพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงภาพยนต์เครือเอส เอฟ โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลางงานจ้างเผยแพร่ภาพลักษณ์ธนาคาร หัวและท้ายเพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงภาพยนต์เครือเอส เอฟ โดยวิธีพิเศษ

วงเงินงบประมาณ

9,000,000.00

วันที่ประกาศ : 27 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร