วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ โดยวิธีตกลง

ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ประเมินมูลค่าหุ้นสามัญ โดยวิธีตกลง

วงเงินงบประมาณ

1,931,000.00

วันที่ประกาศ : 21 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร