วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารบนจอภาพแอลอีดีขนาดใหญ่ 25 จอ ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล 19 สาขา โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลางงานจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารบนจอภาพแอลอีดีขนาดใหญ่ 25 จอ ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล 19 สาขา โดยวิธีพิเศษ

วงเงินงบประมาณ

2,280,000.00

วันที่ประกาศ : 16 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร