วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีสอบราคา

ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีสอบราคา

วงเงินงบประมาณ

735,000.00

วันที่ประกาศ : 9 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร