วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษา Hardware และ Software ระบบงานบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop Management System) โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษา Hardware และ Software ระบบงานบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop Management System) โดยวิธีพิเศษ

วงเงินงบประมาณ

2,971,200.00

วันที่ประกาศ : 7 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร