วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารช่วงข่าวต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยูเครือข่ายกองทัพบก Network 127 สถานีทั่วประเทศ โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลางงานจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารช่วงข่าวต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยูเครือข่ายกองทัพบก Network 127 สถานีทั่วประเทศ โดยวิธีพิเศษ

วงเงินงบประมาณ

3,466,800.00

วันที่ประกาศ : 6 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร