วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางงานจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางสื่อออนไลน์ แฟนเพจ ซูเปอร์จิ๋ว โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลางงานจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางสื่อออนไลน์ แฟนเพจ ซูเปอร์จิ๋ว โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

299,600.00

วันที่ประกาศ : 20 ม.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร