วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางงานจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางช่อง 9 MCOT HD โดยวิธีกรณีพิเศษ “

“ประกาศราคากลางงานจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางช่อง 9 MCOT HD โดยวิธีกรณีพิเศษ “

วงเงินงบประมาณ

3,000,000.00

วันที่ประกาศ : 20 ม.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร