วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางงานจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางเว็บไซต์สำนักข่าวออนไลน์ พีเพิล ยูนิตี้ โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลางงานจ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางเว็บไซต์สำนักข่าวออนไลน์ พีเพิล ยูนิตี้ โดยวิธีตกลงราคา “

วงเงินงบประมาณ

300,000.00

วันที่ประกาศ : 19 ม.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร