วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยธนาคารออมสินสาขาบ้านโป่ง โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลางงานจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยธนาคารออมสินสาขาบ้านโป่ง โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

151,255.00

วันที่ประกาศ : 4 ม.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร