วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ยี่ห้อ NCR รุ่น Seflserv 22E จำนวน 1,058 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ยี่ห้อ NCR รุ่น Seflserv 22E จำนวน 1,058 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ

วงเงินงบประมาณ

13,737,622.00

วันที่ประกาศ : 4 ม.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร