วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานจ้างบริษัททำความสะอาดธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศราคากลางงานจ้างบริษัททำความสะอาดธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

134,400.00

วันที่ประกาศ : 4 ม.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร