วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลางงานจ้างทำป้ายบอร์ดหมุนแสดงภาพทรัพย์สินรอการขาย ของฝ่ายจัดการทรัพย์สินรอการขาย โดยวิธีตกลงราคา “

“ประกาศราคากลางงานจ้างทำป้ายบอร์ดหมุนแสดงภาพทรัพย์สินรอการขาย ของฝ่ายจัดการทรัพย์สินรอการขาย โดยวิธีตกลงราคา “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content