วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานจ้างสำรวจและดูแลทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ของธนาคารออมสิน ประจำปี 2559 โดยวิธีตกลงราคา
Skip to content