วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานจ้างวางสื่อกิจกรรมส่งเสริมการตลาดบริการ Mobile Banking (MyMo) Check-in World Wide กับ MyMo by GSB ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM Channel (GMM 25) ในรายการ EFM ON TV โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลางงานจ้างวางสื่อกิจกรรมส่งเสริมการตลาดบริการ Mobile Banking (MyMo) Check-in World Wide กับ MyMo by GSB ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM Channel (GMM 25) ในรายการ EFM ON TV โดยวิธีพิเศษ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content