วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลางงานจ้างพัฒนาโปรแกรมระบบงานสงเคราะห์ชีวิตเพื่อรองรับการบันทึกข้อมูลสัญชาติและเลขที่หนังสือเดินทางของผู้ฝาก

ประกาศราคากลางงานจ้างพัฒนาโปรแกรมระบบงานสงเคราะห์ชีวิตเพื่อรองรับการบันทึกข้อมูลสัญชาติและเลขที่หนังสือเดินทางของผู้ฝาก

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content